Den 12/12-21 ordnade vi ett fackeltåg. Vi hade bestämt att dagens sammantagna summa skulle skänkas till Avdelningen Vingen i Uddevalla kommun. Avdelningen Vingen finns tillgänglig att söka skydd för våldutsatta i hemmet. Vi önskade att det skulle finnas en liten glädje i mörkret för de som tvingats söka skydd, om så bara i lite julmat.

Innan jul lämnades ett presentkort över på 1200kr.