Människan och bina har en lång gemensam historia.

Tiotusen år gamla grottmålningar i Afrika och södra Europa visar hur våra förfäder drog ut på jakt för att leta reda på de vilda binas bostäder. I första hand var det den söta honungen man ville åt.

Ur denna primitiva honungsjakt utvecklades så småningom biodlingen som den ser ut i dag.

Forshälla hembygdsförening har i sina samlingar ett stort antal redskap för biodling, vilket visar att det  funnits många bisamhällen i vår bygd.

Många bisamhällen finns fortfarande och föreningen har i samband med arbetet med Forshällaskolan förmånen att anlita en av bygdens biodlare som visar och berättar omkring bina och honungen för barnen.

 

Uddevallanejdens Biodlare, Kontaktperson:

Ingemar Abrahamsson 0522-85601 el. 0725-067048