Byggnadsutskottet är den del av vår förening som sköter om, underhåller och vårdar föreningens byggnader, som verkligen är värda ett besök.

 

Utskottet har bl.a. byggt en ladugårdslänga där föreningen haft möjlighet, att ur pedagogisk synpunkt, bygga upp olika arbetsmiljöer omkring jordbruket och fisket.

 

I samband med Uddevallabrons tillblivelse flyttades ’Sundshuset’. Det finns numera på hembygdsgården. Detta plockades ner och byggdes upp under ledning av bl.a. Byggnadsutskottet.

 

Sundshuset är iordningsställt med stor omsorg och inredningen representerar olika tidsperioder. Det är även i ’Sundshuset’ vi brukar ha vårt populära Tunnbrödsbak.

 

Vill du komma i kontakt med Byggnadsutskottet tag Kontakt med Tommy Svensson