Våra kulturväxter är inspirationen för känslan av Forshällabornas trädgårdar omkring torp och boställen.

 

I Trädgårdsutskottet vill vi bevara, utveckla och anlägga nya rabatter med blommor, fruktträd och bärbuskar som inspirerar till känslan av hur det såg ut förr. Detta också med tanke på alla barn och föräldrar som besöker hembygdsföreningen då det är viktigt att visa även hur vår närmsta växtlighet såg ut.

 

Trädgårdsutskottet behöver ibland anskaffa kulturväxter som saknas, då läggs en efterlysning ut på hemsidan.

 

Vill du komma i kontakt med Trädgärdsutskottet Kontakta Inga Ahlin 0522 – 24044