Studieutskottet forskar och dokumenterar Forshällas gårdar och torp. Så också med speciella platser, händelser och annat värdefullt material för att bevara historian om vår bygd för kommande generationer bl.a. såsom gamla namn på boställen och platser.

 

Som grund för forskningen utgår studieutskottet bl.a. från lantmäteriets historiska kartor, husförhörslängder, mantalslängder, intervjuer och fotografier.

 

I vårt studierum finns gårdarnas historia samlat i våra pärmar. Välkomna att ta del av materialet.

 

Studieutskottet är alltid öppet för kompletterande information från allmänheten som gäller vår bygdeforskning.

 

Vill du besöka oss för att ta del av materialet och få upplysningar om just ditt hem eller område, tag Kontakt med Christina 073-3907979