Vad är en Rote ?

Rote (fornsvenskt, betyder utbruten del) är en äldre benämning på ett antal markägare som tillsammans skall utföra vissa åtaganden som ålagts dem av myndigheterna.

1682 utvecklades systemet med det ständiga knekthållet. Överenskommelse slöts mellan krigsmakten och bönderna att varje landskap skulle sätta upp ett regemente med som regel på 1200 man.

De ålagda göromålen fördelades mellan bönderna. Jordebokshemmanen (äldre benämning för jordbruksfastighet) delades upp i rotar som på skatte och kronojord vanligen omfattade 2 hela mantal.

Medlemmarna i en rote kallades rotebönder och hade att anskaffa, utrusta och underhålla en soldat. I de flesta delar av landet fick soldaten av roten ett torp med jord att bruka.

I boken Konglig Bohusläns Regemente Fräkne kompani 1727–1901 finns det enl. uppgift 24 rotesoldater från Rote 77 till Rote 100 i Forshälla.

Markägare som tillhörde en rote var också gemensamt ansvariga för olika uppgifter som att det fanns rotebåtman, roteryttare, husförhörsrote, fattigrote, brandrote, skolrote osv.

Forshälla Hembygdsförening har valt att behålla namnet Rote för att återknyta till den gamla indelningen. I samband med detta har vi valt att ha viss roteindelning då olika arbetsuppgifter skall genomföras i föreningen (se på aktiviteter).                                             

Källhänvisning

Det svenska jordbrukets historia

 Konglig Bohusläns Regemente Fräkne kompani 1727 – 1901

National encyklopedin