Välkommen som medlem hos oss!

 

För att bli medlem i Forshälla Hembygdsförening gör ni så här;


Betala in 150 SEK till bankgiro: 5709-9111 Forshälla Hembygdsförening.

Ange ditt namn och adress i meddelanderutan.

Tidigare medlemmar skriver sitt medlemsnummer. 

 

Välkomna!